Приложение на RFID технологията в логистичната и складова индустрия

Прилагането на RFID технологията в логистиката и складирането ще доведе до голяма реформа в областта на логистиката в бъдеще.Неговите предимства се изразяват главно в следните аспекти:

Подобрете ефективността на складирането: Интелигентният триизмерен склад на логистичния отдел, с фина класификация, комбиниран с използването на RFID тагове, реализира цифрово управление на продукти с високи рафтове.Автоматичното избиране се реализира чрез RFID тагове, избягвайки ръчно търсене и загуба на много време, намалявайки вероятността от грешни стоки и значително подобрявайки ефективността на доставката.

Намалете логистичните разходи: RFID технологията може незабавно да даде обратна връзка за броя на съхраняваните продукти, като ефективно намалява вероятността от загуба.

Реализиране на информация за управление на логистиката: RFID разчита на собствената си интегрируемост, за да се комбинира с други системи, за да формира цялостна логистична информационна система, да дигитализира и информатизира целия логистичен процес и да разчита на мощните възможности за изчисление и анализ на данни на съвременната информационна технология за подобряване на физическото управление ефективност, намаляване на изискванията за персонал.


Време на публикуване: 04 юли 2022 г