Gwybodaeth sylfaenol RFID

1. Beth yw RFID?rfid-card-main

RFID yw'r talfyriad o Adnabod Amledd Radio, hynny yw, adnabod amledd radio. Yn aml fe'i gelwir yn sglodyn electronig anwythol neu gerdyn agosrwydd, cerdyn agosrwydd, cerdyn digyswllt, label electronig, cod bar electronig, ac ati.
Mae system RFID gyflawn yn cynnwys dwy ran: Darllenydd a Thrawsatebydd. Yr egwyddor o weithredu yw bod y Darllenydd yn trosglwyddo amledd penodol o ynni tonnau radio anfeidrol i'r Trawsatebydd i yrru'r cylched Trawsatebydd i anfon y Cod ID mewnol. Ar yr adeg hon, mae'r Darllenydd yn derbyn yr ID. Côd. Mae trawsatebwr yn arbennig yn yr ystyr nad yw'n defnyddio batris, cysylltiadau, a chardiau swipe felly nid yw'n ofni baw, a'r cyfrinair sglodion yw'r unig un yn y byd na ellir ei gopïo, gyda diogelwch uchel a bywyd hir.
Mae gan RFID ystod eang o gymwysiadau. Ar hyn o bryd mae cymwysiadau nodweddiadol yn cynnwys sglodion anifeiliaid, dyfeisiau gwrth-ladrad sglodion ceir, rheoli mynediad, rheoli llawer parcio, awtomeiddio llinell gynhyrchu, a rheoli deunydd. Mae dau fath o dag RFID: tagiau gweithredol a thagiau goddefol.
Mae'r canlynol yn strwythur mewnol y tag electronig: diagram sgematig o gyfansoddiad y sglodyn + antena a'r system RFID
2. Beth yw label electronig
Gelwir tagiau electronig yn dagiau amledd radio ac adnabod amledd radio yn RFID. Mae'n dechnoleg adnabod awtomatig ddigyswllt sy'n defnyddio signalau amledd radio i nodi gwrthrychau targed a chael data cysylltiedig. Nid oes angen ymyrraeth ddynol ar y gwaith adnabod. Fel fersiwn ddi-wifr o godau bar, mae gan dechnoleg RFID y bywyd diddos, gwrthfagnetig, tymheredd uchel, a bywyd gwasanaeth hir, pellter darllen hir, gellir amgryptio data ar y label, mae gallu data storio yn fwy, gellir newid gwybodaeth storio yn rhydd a manteision eraill. .
3. Beth yw technoleg RFID?
Technoleg adnabod awtomatig di-gyswllt yw adnabod amledd radio RFID, sy'n cydnabod y gwrthrych targed yn awtomatig ac yn cael data cysylltiedig trwy signalau amledd radio. Nid oes angen ymyrraeth â llaw ar y gwaith adnabod a gall weithio mewn amrywiol amgylcheddau llym. Gall technoleg RFID nodi gwrthrychau symudol cyflym a gallant nodi tagiau lluosog ar yr un pryd, ac mae'r llawdriniaeth yn gyflym ac yn gyfleus.

Nid yw cynhyrchion amledd radio pellter byr yn ofni amgylcheddau garw fel staeniau olew a llygredd llwch. Gallant ddisodli codau bar mewn amgylcheddau o'r fath, er enghraifft, i olrhain gwrthrychau ar linell ymgynnull ffatri. Defnyddir cynhyrchion amledd radio pellter hir yn bennaf mewn traffig, a gall y pellter adnabod gyrraedd degau o fetrau, megis casglu tollau yn awtomatig neu adnabod cerbydau.
4. Beth yw cydrannau sylfaenol system RFID?
Mae'r system RFID fwyaf sylfaenol yn cynnwys tair rhan:
Tag: Mae'n cynnwys cydrannau cyplu a sglodion. Mae gan bob tag god electronig unigryw ac mae ynghlwm wrth y gwrthrych i nodi'r gwrthrych targed. Darllenydd: Dyfais sy'n darllen (ac weithiau'n ysgrifennu) tagio gwybodaeth. Wedi'i gynllunio i fod â llaw neu'n sefydlog;
Antena: Trosglwyddo signalau amledd radio rhwng y tag a'r darllenydd.


Amser post: Tach-10-2021