Mae technoleg RFID wedi gwella lefel reoli'r diwydiant golchi yn fawr

Fel y gwyddom i gyd, mae cymhwyso RFID yn y diwydiant dillad wedi dod yn gyffredin iawn, a gall ddod â gwelliannau sylweddol mewn sawl agwedd, gan wella lefel rheolaeth ddigidol y diwydiant cyfan yn fawr. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r diwydiant golchi, sy'n agos iawn at y diwydiant dillad, hefyd wedi canfod y gall cymhwyso technoleg RFID ddod â llawer o fuddion.

Ar hyn o bryd, yn y diwydiant golchi, mae'r gwaith rheoli data yn cael ei wneud â llaw yn bennaf. Felly, yn aml nid oes tystiolaeth ar gywirdeb y rhestr eiddo, monitro amlder golchi lliain, nifer y triniaethau baeddu trwm, a cholli lliain. Gellir ei ddilyn a dod â llawer o drafferth i'r rheolwyr lliain.

2 (2)

Cyn golchi'r lliain, mae angen i'r ffatri olchi wireddu triniaeth ddosbarthu yn ôl y categori lliw, gwead, defnydd, a baw. Mae prosesu â llaw fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i 2 ~ 8 o bobl dreulio sawl awr i ddidoli gwahanol linach yn wahanol gytiau, sy'n cymryd llawer o amser.

Yn ogystal, sut i reoli'r golled yn y ddolen rheoli logisteg, sut i ymyrryd pan fydd nifer y trosglwyddiadau yn fawr neu'n fach; sut i fonitro cyfradd llygredd trwm, hawliad, olrhain corff tramor, a cham-drin olrhain yn y ddolen olrhain lliain; sut i fonitro'r tasgau golchi, statws cynhyrchu a brethyn yn y cyswllt rheoli digidol Mae monitro colli a gwydnwch gwair, cyfradd defnyddio cylchrediad lliain, rhestr gwestai a rheoli lliain zombie, ac ati i gyd yn feysydd lle gall RFID chwarae rôl.

Gellir dweud bod technoleg RFID wedi dod â newidiadau newydd i'r diwydiant golchi. Gall tagiau golchi RFID helpu i nodi amser golchi, gofynion golchi, gwybodaeth i gwsmeriaid ac amlder golchi eitemau wedi'u recordio, lleihau cyfradd gwallau amser gweithredu â llaw traddodiadol, a gwella effeithlonrwydd rheoli yn fawr.

Fodd bynnag, mewn cymwysiadau ymarferol, mae yna rai anawsterau hefyd, gan gynnwys tecstilau, pentyrru a phlygu label, lleithder, tymheredd a llawer o ffactorau eraill a fydd yn effeithio ar effaith ddarllen y label. Fodd bynnag, er mwyn cwrdd â'r heriau yn well, mae gweithgynhyrchwyr RFID wedi datblygu'n hyblyg RFID tagiau golchi dillad heb eu gwehyddu, RFID tagiau golchi dillad botwm, tagiau golchi dillad silicon a thagiau aml-ddeunydd eraill, sy'n addas ar gyfer gwahanol ddefnyddiau lliain, tymereddau golchi a dulliau golchi.

Gellir dweud bod technoleg RFID wedi dod â newidiadau newydd i'r diwydiant golchi. Golchfa golchi RFID tagiau gall helpu i nodi amser golchi, gofynion golchi, gwybodaeth i gwsmeriaid ac amlder golchi eitemau a gofnodwyd, lleihau cyfradd gwallau amser gweithredu â llaw traddodiadol, a gwella effeithlonrwydd rheoli yn fawr.

Fodd bynnag, mewn cymwysiadau ymarferol, mae yna rai anawsterau hefyd, gan gynnwys tecstilau, pentyrru a phlygu label, lleithder, tymheredd a llawer o ffactorau eraill a fydd yn effeithio ar effaith ddarllen y label. Fodd bynnag, er mwyn cwrdd â'r heriau yn well, mae gweithgynhyrchwyr RFID wedi datblygu tagiau golchi dillad hyblyg heb eu gwehyddu, tagiau golchi dillad botwm, tagiau golchi dillad silicon a thagiau aml-ddeunydd eraill, sy'n addas ar gyfer gwahanol ddefnyddiau lliain, tymereddau golchi a dulliau golchi.


Amser post: Rhag-30-2021