Mae technoleg RFID wedi gwella lefel reoli'r diwydiant golchi yn fawr

Fel y gwyddom i gyd, mae cymhwyso RFID yn y diwydiant dillad wedi dod yn gyffredin iawn, a gall ddod â gwelliannau sylweddol mewn sawl agwedd, gan wneud lefel rheoli digidol y diwydiant cyfan wedi gwella'n fawr.Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r diwydiant golchi, sy'n agos iawn at y diwydiant dillad, hefyd wedi canfod y gall cymhwyso technoleg RFID ddod â llawer o fanteision.

Ar hyn o bryd, yn y diwydiant golchi, mae'r gwaith rheoli data yn cael ei wneud â llaw yn bennaf.Felly, yn aml nid oes tystiolaeth o gywirdeb y rhestr eiddo, monitro amlder golchi lliain, nifer y triniaethau baeddu trwm, a cholli lliain.Gellir ei ddilyn a dod â llawer o drafferth i'r rheolaeth lliain.

2 (2)

Cyn golchi'r lliain, mae angen i'r ffatri golchi wireddu triniaeth ddosbarthu yn ôl y lliw, gwead, categori defnydd, a chategori baw.Mae prosesu â llaw fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i 2 ~ 8 o bobl dreulio sawl awr i ddidoli gwahanol liain i mewn i wahanol llithrennau, sy'n cymryd llawer o amser.

Yn ogystal, sut i reoli'r golled yn y cyswllt rheoli logisteg, sut i ymyrryd pan fydd nifer y trosglwyddiadau yn fawr neu'n fach;sut i fonitro'r gyfradd llygredd trwm, hawliad, olrhain corff tramor, ac olrhain cam-drin yn y cyswllt olrhain lliain;sut i fonitro'r tasgau golchi, statws cynhyrchu a brethyn yn y cyswllt rheoli digidol Mae monitro colled glaswellt a gwydnwch, cyfradd defnyddio cylchrediad lliain, rhestr eiddo gwesty a rheolaeth lliain zombie, ac ati i gyd yn feysydd lle gall RFID chwarae rhan.

Gellir dweud bod technoleg RFID wedi dod â newidiadau newydd i'r diwydiant golchi.Gall tagiau golchi RFID helpu i nodi'r amser golchi, gofynion golchi, gwybodaeth cwsmeriaid ac amlder golchi eitemau a gofnodwyd, lleihau cyfradd gwallau amser gweithredu â llaw traddodiadol, a gwella effeithlonrwydd rheoli yn fawr.

Fodd bynnag, mewn cymwysiadau ymarferol, mae yna rai anawsterau hefyd, gan gynnwys tecstilau, pentyrru a phlygu label, lleithder, tymheredd a llawer o ffactorau eraill a fydd yn effeithio ar effaith darllen y label.Fodd bynnag, er mwyn cwrdd â'r heriau yn well, mae gweithgynhyrchwyr RFID wedi datblygu hyblyg RFIDtagiau golchi dillad heb eu gwehyddu, RFIDtagiau golchi dillad botwm, tagiau golchi dillad silicon a thagiau aml-ddeunydd eraill, sy'n addas ar gyfer gwahanol ddeunyddiau lliain, tymheredd golchi, a dulliau golchi.

Gellir dweud bod technoleg RFID wedi dod â newidiadau newydd i'r diwydiant golchi.Golchdy golchi RFID tagiauyn gallu helpu i nodi'r amser golchi, gofynion golchi, gwybodaeth cwsmeriaid ac amlder golchi eitemau a gofnodwyd, lleihau cyfradd gwallau amser gweithredu â llaw traddodiadol, a gwella effeithlonrwydd rheoli yn fawr.

Fodd bynnag, mewn cymwysiadau ymarferol, mae yna rai anawsterau hefyd, gan gynnwys tecstilau, pentyrru a phlygu label, lleithder, tymheredd a llawer o ffactorau eraill a fydd yn effeithio ar effaith darllen y label.Fodd bynnag, er mwyn cwrdd â'r heriau yn well, mae gweithgynhyrchwyr RFID wedi datblygu tagiau golchi dillad hyblyg heb eu gwehyddu, tagiau golchi dillad botwm, tagiau golchi dillad silicon a thagiau aml-ddeunydd eraill, sy'n addas ar gyfer gwahanol ddeunyddiau lliain, tymheredd golchi, a dulliau golchi.


Amser postio: Rhagfyr-30-2021