Deg cais o RFID mewn bywyd

Mae technoleg adnabod amledd radio RFID, a elwir hefyd yn adnabod amledd radio, yn dechnoleg gyfathrebu sy'n gallu nodi targedau penodol a darllen ac ysgrifennu data cysylltiedig trwy signalau radio heb fod angen sefydlu cyswllt mecanyddol neu optegol rhwng y system adnabod a'r targed penodol.

Yn oes Rhyngrwyd Popeth, nid yw technoleg RFID ymhell oddi wrthym mewn gwirionedd, ac mae hefyd yn dod â heriau a chyfleoedd newydd i wahanol ddiwydiannau.Mae technoleg RFID yn galluogi pob eitem i gael ei ID cerdyn adnabod ei hun, sy'n cael ei hyrwyddo'n eang Defnyddir mewn senarios adnabod ac olrhain eitemau.Gyda datblygiad technoleg, mewn gwirionedd, mae RFID wedi treiddio i bob agwedd ar ein bywydau.Ym mhob rhan o fywyd, mae RFID wedi dod yn rhan o fywyd.Gadewch i ni edrych ar ddeg cymhwysiad cyffredin o RFID mewn bywyd.

1. Cludo Smart: Adnabod Cerbydau Awtomatig

Trwy ddefnyddio RFID i adnabod y cerbyd, mae'n bosibl gwybod statws rhedeg y cerbyd ar unrhyw adeg, a gwireddu rheolaeth olrhain awtomatig y cerbyd.System rheoli cyfrif awtomatig cerbyd, system rhybuddio llwybr cerbyd di-griw, system adnabod awtomatig rhif tanc haearn tawdd, system adnabod awtomatig cerbydau pellter hir, system basio blaenoriaeth cerbydau ffordd, ac ati.

2. Gweithgynhyrchu deallus: awtomeiddio cynhyrchu a rheoli prosesau

Mae gan dechnoleg RFID lawer o gymwysiadau mewn rheoli prosesau cynhyrchu oherwydd ei allu cryf i wrthsefyll amgylcheddau garw ac adnabod digyswllt.Trwy ddefnyddio technoleg RFID yn llinell cynulliad awtomataidd ffatrïoedd mawr, gwireddir olrhain deunydd a rheolaeth awtomatig a monitro prosesau cynhyrchu, mae effeithlonrwydd cynhyrchu yn cael ei wella, mae dulliau cynhyrchu yn cael eu gwella, ac mae costau'n cael eu lleihau.Mae cymwysiadau nodweddiadol Ditectif IoT ym maes gweithgynhyrchu deallus yn cynnwys: system adrodd cynhyrchu RFID, system olrhain ac olrhain cynhyrchu RFID, system adnabod safle trin di-griw AGV, system adnabod llwybr robotiaid archwilio, system olrhain ansawdd cydrannau parod concrit, ac ati.

3. Hwsmonaeth anifeiliaid smart: rheoli adnabod anifeiliaid

Gellir defnyddio technoleg RFID i adnabod, olrhain a rheoli anifeiliaid, adnabod da byw, monitro iechyd anifeiliaid a gwybodaeth bwysig arall, a darparu dull technegol dibynadwy ar gyfer rheoli porfeydd modern.Mewn ffermydd mawr, gellir defnyddio technoleg RFID i sefydlu ffeiliau bwydo, ffeiliau brechu, ac ati, i gyflawni pwrpas rheoli da byw yn effeithlon ac yn awtomataidd, ac i ddarparu gwarant ar gyfer diogelwch bwyd.Mae cymwysiadau nodweddiadol Ditectif IoT ym maes adnabod anifeiliaid yn cynnwys: system gyfrif awtomatig ar gyfer mynediad ac allanfa gwartheg a defaid, system rheoli gwybodaeth ar gyfer adnabod cŵn yn electronig, system olrhain bridio moch, system adnabod gwrthrych yswiriant hwsmonaeth anifeiliaid, adnabod ac olrhain anifeiliaid. system, system adnabod anifeiliaid arbrawf, system fwydo drachywiredd awtomatig ar gyfer hychod, ac ati.

4. Gofal Iechyd Clyfar

Defnyddio technoleg RFID i wireddu'r rhyngweithio rhwng cleifion a staff meddygol, sefydliadau meddygol, ac offer meddygol, cyflawni gwybodaeth yn raddol, a gwneud i wasanaethau meddygol symud tuag at ddeallusrwydd go iawn.system, system olrhain endosgop glanhau a diheintio, ac ati.

5. Rheoli asedau: rhestr eiddo deunydd a rheoli warws

Gan ddefnyddio technoleg RFID, cynhelir rheolaeth tag ar asedau sefydlog.Trwy ychwanegu tagiau electronig RFID a gosod offer adnabod RFID wrth fynedfeydd ac allanfeydd, gall wireddu delweddu cynhwysfawr o asedau a diweddaru gwybodaeth amser real, a monitro defnydd a llif asedau.Gall defnyddio technoleg RFID ar gyfer rheoli cargo warws deallus ddatrys yn effeithiol reoli gwybodaeth sy'n ymwneud â llif nwyddau yn y warws, monitro'r wybodaeth cargo, deall sefyllfa'r rhestr eiddo mewn amser real, nodi a chyfrif y nwyddau yn awtomatig, a phenderfynu ar y lleoliad y nwyddau.Mae cymwysiadau nodweddiadol Ditectif IoT ym maes rheoli asedau yn cynnwys: system rheoli warws RFID, system rheoli asedau sefydlog RFID, system oruchwylio ddeallus glanhau tryloyw, system oruchwylio ddeallus casglu sbwriel a chludiant, system casglu golau label electronig, system rheoli llyfrau RFID , system rheoli llinell patrôl RFID, system rheoli ffeiliau RFID, ac ati.

6. Rheoli personél

Gall defnyddio technoleg RFID adnabod personél yn effeithiol, cynnal rheolaeth diogelwch, symleiddio gweithdrefnau mynediad ac ymadael, gwella effeithlonrwydd gwaith, a diogelu diogelwch yn effeithiol.Bydd y system yn nodi hunaniaeth pobl yn awtomatig pan fyddant yn mynd i mewn ac allan, a bydd larwm pan fyddant yn torri i mewn yn anghyfreithlon.Mae cymwysiadau nodweddiadol Ditectif IoT ym maes rheoli personél yn cynnwys: system lap amseru rhedeg pellter canolig a hir, lleoli personél a rheoli taflwybr, system adnabod awtomatig personél pellter hir, system rhybuddio osgoi gwrthdrawiad fforch godi, ac ati.

7. Logisteg a dosbarthu: didoli post a pharseli yn awtomatig

Mae technoleg RFID wedi'i chymhwyso'n llwyddiannus i'r system didoli awtomatig o barseli post yn y maes post.Mae gan y system nodweddion trosglwyddo data digyswllt a di-llinell olwg, felly gellir anwybyddu problem gyfeiriadol parseli wrth ddosbarthu parseli.Yn ogystal, pan fydd targedau lluosog yn mynd i mewn i'r ardal adnabod ar yr un pryd, gellir eu nodi ar yr un pryd, sy'n gwella gallu didoli a chyflymder prosesu'r nwyddau yn fawr.Gan y gall y label electronig gofnodi holl ddata nodweddiadol y pecyn, mae'n fwy ffafriol i wella cywirdeb didoli parseli.

8. Rheolaeth filwrol

Mae RFID yn system adnabod awtomatig.Mae'n nodi targedau yn awtomatig ac yn casglu data trwy signalau amledd radio digyswllt.Gall nodi targedau symud cyflym a nodi targedau lluosog ar yr un pryd heb ymyrraeth â llaw.Mae'n gyflym ac yn gyfleus i weithredu, a gall addasu i wahanol amgylcheddau llym.Waeth beth yw caffael, cludo, warysau, defnyddio a chynnal a chadw deunyddiau milwrol, gall rheolwyr ar bob lefel amgyffred eu gwybodaeth a'u statws mewn amser real.Gall RFID gasglu a chyfnewid data rhwng darllenwyr a thagiau electronig ar gyflymder cyflym iawn, gyda'r gallu i ddarllen ac ysgrifennu ac amgryptio cyfathrebu yn ddeallus, cyfrinair unigryw'r byd, a chyfrinachedd gwybodaeth hynod o gryf, sy'n gofyn am reolaeth filwrol gywir a chyflym., yn ddiogel ac yn rheoladwy i ddarparu dull technegol ymarferol.

9. Rheoli Manwerthu

Mae cymwysiadau RFID yn y diwydiant manwerthu yn canolbwyntio'n bennaf ar bum agwedd: rheoli cadwyn gyflenwi, rheoli rhestr eiddo, rheoli nwyddau yn y siop, rheoli perthnasoedd cwsmeriaid a rheoli diogelwch.Oherwydd y dull adnabod unigryw a nodweddion technegol RFID, gall ddod â manteision enfawr i fanwerthwyr, cyflenwyr a chwsmeriaid.Mae'n galluogi'r system gadwyn gyflenwi i olrhain deinameg nwyddau yn haws ac yn awtomatig mewn ffordd effeithlon, fel y gall eitemau gael eu Gwireddu rheolaeth awtomeiddio wir.Yn ogystal, mae RFID hefyd yn darparu dulliau casglu data datblygedig a chyfleus i'r diwydiant manwerthu, trafodion cwsmeriaid cyfleus, dulliau gweithredu effeithlon, a dulliau gwneud penderfyniadau cyflym a chraff na ellir eu disodli gan dechnoleg cod bar.

10. olrheiniadwyedd gwrth-ffugio

Mae problem ffugio yn gur pen ledled y byd.Mae gan gymhwyso technoleg RFID ym maes gwrth-ffugio ei fanteision technegol ei hun.Mae ganddo fanteision cost isel ac anodd ei ffugio.Mae gan y label electronig ei hun gof, a all storio ac addasu'r data sy'n gysylltiedig â'r cynnyrch, sy'n ffafriol i nodi dilysrwydd.Nid oes angen i ddefnyddio'r dechnoleg hon newid y system rheoli data gyfredol, gall y rhif adnabod cynnyrch unigryw fod yn gwbl gydnaws â'r system gronfa ddata bresennol.


Amser postio: Mehefin-27-2022