کاربرد فناوری RFID در صنعت لجستیک و انبارداری

استفاده از فناوری RFID در لجستیک و انبارداری منجر به اصلاحات اساسی در زمینه لجستیک در آینده خواهد شد.مزایای آن عمدتاً در جنبه های زیر منعکس می شود:

بهبود کارایی انبارداری: انبار هوشمند سه بعدی بخش تدارکات، با طبقه بندی خوب، همراه با استفاده از برچسب های RFID، مدیریت دیجیتالی محصولات با قفسه بالا را محقق می کند.برداشت خودکار از طریق برچسب های RFID، اجتناب از جستجوی دستی و اتلاف وقت زیاد، کاهش احتمال کالاهای اشتباه و بهبود بسیار کارایی حمل و نقل انجام می شود.

کاهش هزینه های لجستیک: فناوری RFID می تواند فوراً تعداد محصولات ذخیره شده را بازخورد دهد و به طور موثر احتمال از دست دادن را کاهش دهد.

تحقق بخشیدن به اطلاعات مدیریت لجستیک: RFID بر یکپارچگی خود متکی است تا با سیستم های دیگر ترکیب شود تا یک سیستم اطلاعات لجستیک کامل را تشکیل دهد، کل فرآیند لجستیک را دیجیتالی و اطلاعاتی کند، و بر توانایی های محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده های قدرتمند فناوری اطلاعات مدرن برای بهبود مدیریت فیزیکی تکیه کند. بهره وری، کاهش نیازهای پرسنلی.


زمان ارسال: ژوئیه-04-2022