ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ സമീപകാല ബസ്ബി ഹൗസ് RFID പരിഹാരങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നു

ഇൻവെന്ററി ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇൻവെന്ററി എണ്ണത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ റീട്ടെയിലർ ഹൗസ് ഓഫ് ബസ്ബി അതിന്റെ ജോഹന്നാസ്ബർഗ് സ്റ്റോറുകളിലൊന്നിൽ RFID അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പരിഹാരം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.മൈൽസ്റ്റോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് നൽകുന്ന സൊല്യൂഷൻ, ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്‌ത റീഡ് ഡാറ്റ നിയന്ത്രിക്കാൻ കിയോണിന്റെ EPC അൾട്രാ-ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി (UHF) RFID റീഡറുകളും AdvanCloud സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സിസ്റ്റം വിന്യസിച്ചതിനാൽ, സ്റ്റോറിന്റെ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് സമയം 120 മനുഷ്യ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 30 മിനിറ്റായി കുറച്ചു.ഓവർഹെഡ് റീഡർമാർക്ക് നിരവധി മീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ടാഗുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ സ്റ്റോറിൽ അധിക ഹാർഡ്‌വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പണം നൽകാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എക്സിറ്റിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയും റീട്ടെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

1 (3)

ഇൻവെന്ററി ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇൻവെന്ററി എണ്ണത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ റീട്ടെയിലർ ഹൗസ് ഓഫ് ബസ്ബി അതിന്റെ ജോഹന്നാസ്ബർഗ് സ്റ്റോറുകളിലൊന്നിൽ RFID അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പരിഹാരം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.മൈൽസ്റ്റോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് നൽകുന്ന സൊല്യൂഷൻ, ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്‌ത റീഡ് ഡാറ്റ നിയന്ത്രിക്കാൻ കിയോണിന്റെ EPC അൾട്രാ-ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി (UHF) RFID റീഡറുകളും AdvanCloud സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സിസ്റ്റം വിന്യസിച്ചതിനാൽ, സ്റ്റോറിന്റെ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് സമയം 120 മനുഷ്യ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 30 മിനിറ്റായി കുറച്ചു.ഓവർഹെഡ് റീഡർമാർക്ക് നിരവധി മീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ടാഗുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ സ്റ്റോറിൽ അധിക ഹാർഡ്‌വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പണം നൽകാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എക്സിറ്റിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയും റീട്ടെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-28-2022