Саяхан Өмнөд Африкийн Busby House нь RFID шийдлүүдийг байрлуулдаг

Өмнөд Африкийн жижиглэн худалдааны House of Busby нь бараа материалын харагдах байдлыг нэмэгдүүлэх, бараа материалын тооллогод зарцуулагдах хугацааг багасгах зорилгоор RFID-д суурилсан шийдлийг Йоханнесбургийн дэлгүүрүүдийнхээ нэгэнд байршуулжээ.Milestone Integrated Systems-ээс гаргасан шийдэл нь Keonn-ийн EPC хэт өндөр давтамжийн (UHF) RFID уншигч болон AdvanCloud программ хангамжийг ашиглан авсан уншсан өгөгдлийг удирдахад ашигладаг.

Уг системийг нэвтрүүлснээс хойш дэлгүүрийн бараа тоолох хугацаа 120 хүн/цаг байсныг 30 минут болгон бууруулсан.Мөн жижиглэнгийн худалдаачин дэлгүүрээс гарах гарц дээр төлбөргүй бүтээгдэхүүн байгаа эсэхийг баталгаажуулах технологийг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь нэмэлт тоног төхөөрөмж суурилуулах шаардлагагүй бөгөөд өндөр уншигчид хэдэн метрийн зайд хаягийг унших боломжтой юм.

1 (3)

Өмнөд Африкийн жижиглэн худалдааны House of Busby нь бараа материалын харагдах байдлыг нэмэгдүүлэх, бараа материалын тооллогод зарцуулагдах хугацааг багасгах зорилгоор RFID-д суурилсан шийдлийг Йоханнесбургийн дэлгүүрүүдийнхээ нэгэнд байршуулжээ.Milestone Integrated Systems-ээс гаргасан шийдэл нь Keonn-ийн EPC хэт өндөр давтамжийн (UHF) RFID уншигч болон AdvanCloud программ хангамжийг ашиглан авсан уншсан өгөгдлийг удирдахад ашигладаг.

Уг системийг нэвтрүүлснээс хойш дэлгүүрийн бараа тоолох хугацаа 120 хүн/цаг байсныг 30 минут болгон бууруулсан.Мөн жижиглэнгийн худалдаачин дэлгүүрээс гарах гарц дээр төлбөргүй бүтээгдэхүүн байгаа эсэхийг баталгаажуулах технологийг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь нэмэлт тоног төхөөрөмж суурилуулах шаардлагагүй бөгөөд өндөр уншигчид хэдэн метрийн зайд хаягийг унших боломжтой юм.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 4-р сарын 28