Zastosowanie technologii RFID w branży logistycznej i magazynowej

Zastosowanie technologii RFID w logistyce i magazynowaniu doprowadzi w przyszłości do poważnej reformy w dziedzinie logistyki.Jego zalety znajdują odzwierciedlenie głównie w następujących aspektach:

Poprawa wydajności magazynowania: Inteligentny trójwymiarowy magazyn działu logistyki, z dokładną klasyfikacją, w połączeniu z wykorzystaniem tagów RFID, realizuje cyfrowe zarządzanie produktami z wysokiej półki.Kompletacja automatyczna realizowana jest za pomocą tagów RFID, co pozwala uniknąć ręcznego wyszukiwania i marnowania dużej ilości czasu, zmniejszając prawdopodobieństwo niewłaściwych towarów i znacznie poprawiając wydajność wysyłki.

Redukcja kosztów logistycznych: technologia RFID może błyskawicznie informować o liczbie przechowywanych produktów, skutecznie zmniejszając prawdopodobieństwo utraty.

Realizuj informacje dotyczące zarządzania logistyką: RFID opiera się na własnej integrowalności w celu połączenia z innymi systemami w celu utworzenia kompletnego systemu informacji logistycznej, digitalizacji i informatyzacji całego procesu logistycznego oraz polega na potężnych możliwościach obliczeniowych i analizy danych nowoczesnej technologii informacyjnej w celu poprawy fizycznego zarządzania wydajność, zmniejszenie wymagań kadrowych.


Czas wysłania: Lip-04-2022