සැපයුම් සහ ගබඩා කර්මාන්තයේ RFID තාක්ෂණය යෙදීම

RFID තාක්‍ෂණය ප්‍රවාහන හා ගබඩාවල යෙදීම අනාගතයේදී ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ප්‍රතිසංස්කරණයකට තුඩු දෙනු ඇත.එහි වාසි ප්රධාන වශයෙන් පහත සඳහන් අංගයන්ගෙන් පිළිබිඹු වේ:

ගබඩා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම: RFID ටැග් භාවිතය සමඟ ඒකාබද්ධව, සියුම් වර්ගීකරණයක් සහිත, ලොජිස්ටික් දෙපාර්තමේන්තුවේ බුද්ධිමත් ත්‍රිමාන ගබඩාව, ඉහළ රාක්ක නිෂ්පාදනවල ඩිජිටල් කළමනාකරණය අවබෝධ කර ගනී.RFID ටැග් හරහා ස්වයංක්‍රීයව තෝරා ගැනීම සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ, අතින් සෙවීම සහ බොහෝ කාලයක් නාස්ති කිරීම, වැරදි භාණ්ඩ සම්භාවිතාව අඩු කිරීම සහ නැව්ගත කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරයි.

ලොජිස්ටික්ස් පිරිවැය අඩු කිරීම: RFID තාක්‍ෂණයට ගබඩා කර ඇති නිෂ්පාදන සංඛ්‍යාවට ක්ෂණිකව ප්‍රතිපෝෂණය කළ හැකි අතර, අලාභයේ සම්භාවිතාව ඵලදායී ලෙස අඩු කරයි.

ප්‍රවාහන කළමනාකරණ තොරතුරු අවබෝධ කර ගැනීම: RFID අනෙකුත් පද්ධති සමඟ ඒකාබද්ධ වී සම්පූර්ණ ප්‍රවාහණ තොරතුරු පද්ධතියක් සැකසීමට, සමස්ත සැපයුම් ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල්කරණය කිරීමට සහ තොරතුරු කිරීමට සහ භෞතික කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා නවීන තොරතුරු තාක්ෂණයේ ප්‍රබල පරිගණක සහ දත්ත විශ්ලේෂණ හැකියාවන් මත රඳා පවතී. කාර්යක්ෂමතාව, පුද්ගල අවශ්‍යතා අඩු කිරීම.


පසු කාලය: ජූලි-04-2022