Tillämpning av RFID-teknik inom logistik- och lagerindustrin

Tillämpningen av RFID-teknik inom logistik och lager kommer att leda till en stor reform på logistikområdet i framtiden.Dess fördelar återspeglas främst i följande aspekter:

Förbättra lagereffektiviteten: Det intelligenta tredimensionella lagret för logistikavdelningen, med fin klassificering, kombinerat med användningen av RFID-taggar, realiserar digital hantering av höghylla produkter.Automatisk plockning realiseras genom RFID-taggar, vilket undviker manuell sökning och slöseri med mycket tid, minskar sannolikheten för fel varor och avsevärt förbättrar frakteffektiviteten.

Minska logistikkostnaderna: RFID-teknik kan omedelbart återkoppla antalet lagrade produkter, vilket effektivt minskar sannolikheten för förlust.

Realisera logistikhanteringsinformation: RFID förlitar sig på sin egen integrerbarhet för att kombinera med andra system för att bilda ett komplett logistikinformationssystem, digitalisera och informatisera hela logistikprocessen och lita på den kraftfulla beräknings- och dataanalyskapaciteten hos modern informationsteknik för att förbättra den fysiska hanteringen effektivitet, minska kraven på personal.


Posttid: 2022-04-04