การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้า

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในการขนส่งและคลังสินค้าจะนำไปสู่การปฏิรูปที่สำคัญในด้านลอจิสติกส์ในอนาคตข้อดีของมันสะท้อนให้เห็นส่วนใหญ่ในด้านต่อไปนี้:

ปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า: คลังสินค้าสามมิติอัจฉริยะของแผนกโลจิสติกส์ที่มีการจำแนกประเภทที่ดี รวมกับการใช้แท็ก RFID ช่วยให้จัดการผลิตภัณฑ์ชั้นสูงแบบดิจิทัลได้การหยิบอัตโนมัติเกิดขึ้นได้ผ่านแท็ก RFID หลีกเลี่ยงการค้นหาด้วยตนเองและเสียเวลามาก ลดความน่าจะเป็นของสินค้าผิด และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่งอย่างมาก

ลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์: เทคโนโลยี RFID สามารถตอบกลับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บได้ทันที ลดความน่าจะเป็นของการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตระหนักถึงข้อมูลการจัดการลอจิสติกส์: RFID อาศัยความสามารถในการผสานรวมของตัวเองเพื่อรวมเข้ากับระบบอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบข้อมูลลอจิสติกส์ที่สมบูรณ์ แปลงเป็นดิจิทัลและให้ข้อมูลกระบวนการลอจิสติกส์ทั้งหมด และพึ่งพาการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงการจัดการทางกายภาพ ประสิทธิภาพ ลดความต้องการบุคลากร


เวลาโพสต์: ก.ค.-04-2022