Günorta Afrikanyň soňky Busbi House-da RFID çözgütleri ýerleşdirildi

Günorta Afrikanyň Busbi satyjy öýi inwentarlaryň görnükliligini ýokarlandyrmak we inwentar sanlaryna sarp edilýän wagty azaltmak üçin Johannesohannesburg dükanlarynyň birinde RFID esasly çözgüt ýerleşdirdi.“Milestone Integrated Systems” tarapyndan üpjün edilen çözgüt, ele alnan okalýan maglumatlary dolandyrmak üçin Keonnyň EPC ultra ýokary ýygylykly (UHF) RFID okyjylary we AdvanCloud programma üpjünçiligini ulanýar.

Ulgam ýerleşdirileli bäri dükanyň inwentar sanamak wagty 120 adamdan 30 minuta çenli azaldyldy.Şeýle hem, satyjy dükandan tölenmedik önümleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklamak üçin çykyşda tehnologiýany ulanýar, dükanda goşmaça enjamlary gurnamagyň zerurlygyny aradan aýyrýar, sebäbi okyjylar birnäçe metr aralykda bellikleri okap bilerler.

1 (3)

Günorta Afrikanyň Busbi satyjy öýi inwentarlaryň görnükliligini ýokarlandyrmak we inwentar sanlaryna sarp edilýän wagty azaltmak üçin Johannesohannesburg dükanlarynyň birinde RFID esasly çözgüt ýerleşdirdi.“Milestone Integrated Systems” tarapyndan üpjün edilen çözgüt, ele alnan okalýan maglumatlary dolandyrmak üçin Keonnyň EPC ultra ýokary ýygylykly (UHF) RFID okyjylary we AdvanCloud programma üpjünçiligini ulanýar.

Ulgam ýerleşdirileli bäri dükanyň inwentar sanamak wagty 120 adamdan 30 minuta çenli azaldyldy.Şeýle hem, satyjy dükandan tölenmedik önümleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklamak üçin çykyşda tehnologiýany ulanýar, dükanda goşmaça enjamlary gurnamagyň zerurlygyny aradan aýyrýar, sebäbi okyjylar birnäçe metr aralykda bellikleri okap bilerler.


Iş wagty: 28-2022-nji aprel