Günorta Afrikanyň ýakynda “Busby House” RFID çözgütlerini ýerleşdirýär

Günorta Afrikanyň bölek satyjy Busbi öýi, inwentar görnükliligini ýokarlandyrmak we inwentar sanlaryna sarp edilýän wagty azaltmak üçin Johannesohannesburg dükanlarynyň birinde RFID esasly çözgüt ýerleşdirdi.“Milestone Integrated Systems” tarapyndan üpjün edilen çözgüt, Keonn-yň EPC ultra ýokary ýygylykly (UHF) RFID okyjylary we ele alnan maglumatlary dolandyrmak üçin AdvanCloud programma üpjünçiligini ulanýar.

Ulgam ýerleşdirileli bäri, dükanyň inwentar sanamak wagty 120 adamdan 30 minuta çenli azaldyldy.Satyjy, dükandan çykýan tölegsiz önümleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklamak üçin çykyşda tehnologiýany ulanýar, dükanda goşmaça enjamlary gurnamagyň zerurlygyny aradan aýyrýar, sebäbi okyjylar birnäçe metr aralykda bellikleri okap bilerler.

1 (3)

Günorta Afrikanyň bölek satyjy Busbi öýi, inwentar görnükliligini ýokarlandyrmak we inwentar sanlaryna sarp edilýän wagty azaltmak üçin Johannesohannesburg dükanlarynyň birinde RFID esasly çözgüt ýerleşdirdi.“Milestone Integrated Systems” tarapyndan üpjün edilen çözgüt, Keonn-yň EPC ultra ýokary ýygylykly (UHF) RFID okyjylary we ele alnan maglumatlary dolandyrmak üçin AdvanCloud programma üpjünçiligini ulanýar.

Ulgam ýerleşdirileli bäri, dükanyň inwentar sanamak wagty 120 adamdan 30 minuta çenli azaldyldy.Satyjy, dükandan çykýan tölegsiz önümleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklamak üçin çykyşda tehnologiýany ulanýar, dükanda goşmaça enjamlary gurnamagyň zerurlygyny aradan aýyrýar, sebäbi okyjylar birnäçe metr aralykda bellikleri okap bilerler.


Iş wagty: 28-2022-nji aprel