Ứng dụng công nghệ RFID trong ngành hậu cần và kho bãi

Việc ứng dụng công nghệ RFID trong lĩnh vực hậu cần và kho bãi sẽ dẫn đến một cuộc cải cách lớn trong lĩnh vực hậu cần trong tương lai.Ưu điểm của nó chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh sau:

Cải thiện hiệu quả lưu kho: Kho ba chiều thông minh của bộ phận hậu cần, với khả năng phân loại tốt, kết hợp với việc sử dụng thẻ RFID, giúp thực hiện quản lý kỹ thuật số các sản phẩm có giá kệ cao.Việc lấy hàng tự động được thực hiện thông qua các thẻ RFID, tránh việc tìm kiếm thủ công và lãng phí nhiều thời gian, giảm xác suất sai hàng và cải thiện đáng kể hiệu quả vận chuyển.

Giảm chi phí hậu cần: Công nghệ RFID có thể phản hồi ngay lập tức số lượng sản phẩm được lưu trữ, giảm xác suất thất thoát một cách hiệu quả.

Hiện thực hóa thông tin quản lý hậu cần: RFID dựa vào khả năng tích hợp của chính nó để kết hợp với các hệ thống khác để tạo thành một hệ thống thông tin hậu cần hoàn chỉnh, số hóa và thông tin hóa toàn bộ quy trình hậu cần, đồng thời dựa vào khả năng phân tích dữ liệu và tính toán mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện đại để cải thiện quản lý vật lý hiệu quả, giảm yêu cầu về nhân sự.


Thời gian đăng: 07-04-2022