Δέκα εφαρμογές RFID στη ζωή

Η τεχνολογία αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων RFID, γνωστή και ως αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων, είναι μια τεχνολογία επικοινωνίας που μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένους στόχους και να διαβάσει και να γράψει σχετικά δεδομένα μέσω ραδιοσημάτων χωρίς την ανάγκη δημιουργίας μηχανικής ή οπτικής επαφής μεταξύ του συστήματος αναγνώρισης και του συγκεκριμένου στόχου.

Στην εποχή του Διαδικτύου των Πάντων, η τεχνολογία RFID δεν απέχει πολύ από εμάς στην πραγματικότητα και φέρνει επίσης νέες προκλήσεις και ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους.Η τεχνολογία RFID επιτρέπει σε κάθε αντικείμενο να έχει τη δική του ταυτότητα ταυτότητας, η οποία προωθείται ευρέως Χρησιμοποιείται σε σενάρια αναγνώρισης και παρακολούθησης αντικειμένων.Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μάλιστα, η RFID έχει διεισδύσει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.Σε όλους τους τομείς της ζωής, η RFID έχει γίνει μέρος της ζωής.Ας ρίξουμε μια ματιά σε δέκα κοινές εφαρμογές της RFID στη ζωή.

1. Έξυπνη Μεταφορά: Αυτόματη Αναγνώριση Οχημάτων

Με τη χρήση RFID για την αναγνώριση του οχήματος, είναι δυνατό να γνωρίζετε την κατάσταση λειτουργίας του οχήματος ανά πάσα στιγμή και να πραγματοποιήσετε την αυτόματη διαχείριση παρακολούθησης του οχήματος.Σύστημα αυτόματης διαχείρισης καταμέτρησης οχημάτων, σύστημα προειδοποίησης διαδρομής μη επανδρωμένων οχημάτων, αυτόματο σύστημα αναγνώρισης αριθμού δεξαμενής λιωμένου σιδήρου, αυτόματο σύστημα αναγνώρισης οχημάτων μεγάλων αποστάσεων, σύστημα διέλευσης οχημάτων προτεραιότητας κ.λπ.

2. Ευφυής κατασκευή: αυτοματισμός παραγωγής και έλεγχος διαδικασίας

Η τεχνολογία RFID έχει πολλές εφαρμογές στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας λόγω της ισχυρής της ικανότητας να αντιστέκεται σε σκληρά περιβάλλοντα και στην αναγνώριση χωρίς επαφή.Μέσω της χρήσης της τεχνολογίας RFID στην αυτοματοποιημένη γραμμή συναρμολόγησης μεγάλων εργοστασίων, επιτυγχάνεται η παρακολούθηση υλικών και ο αυτόματος έλεγχος και παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής, βελτιώνεται η αποδοτικότητα παραγωγής, βελτιώνονται οι μέθοδοι παραγωγής και μειώνονται τα κόστη.Τυπικές εφαρμογές του Detective IoT στον τομέα της ευφυούς κατασκευής περιλαμβάνουν: σύστημα αναφοράς παραγωγής RFID, σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης παραγωγής RFID, σύστημα αναγνώρισης τοποθεσίας μη επανδρωμένου χειρισμού AGV, σύστημα αναγνώρισης διαδρομής ρομπότ επιθεώρησης, σύστημα ιχνηλασιμότητας ποιότητας προκατασκευασμένων εξαρτημάτων από σκυρόδεμα κ.λπ.

3. Έξυπνη κτηνοτροφία: διαχείριση αναγνώρισης ζώων

Η τεχνολογία RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση ζώων, την αναγνώριση ζώων, την παρακολούθηση της υγείας των ζώων και άλλες σημαντικές πληροφορίες και την παροχή αξιόπιστων τεχνικών μέσων για τη σύγχρονη διαχείριση των βοσκοτόπων.Σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, η τεχνολογία RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αρχείων σίτισης, αρχείων εμβολιασμού κ.λπ., για την επίτευξη του σκοπού της αποτελεσματικής και αυτοματοποιημένης διαχείρισης των ζώων και για την παροχή εγγύησης για την ασφάλεια των τροφίμων.Οι τυπικές εφαρμογές του Detective IoT στον τομέα της αναγνώρισης ζώων περιλαμβάνουν: σύστημα αυτόματης καταμέτρησης εισόδου και εξόδου βοοειδών και προβάτων, σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για ηλεκτρονική αναγνώριση σκύλων, σύστημα ιχνηλασιμότητας εκτροφής χοίρων, σύστημα αναγνώρισης υποκειμένων ασφάλισης ζώων, αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα ζώων σύστημα, πείραμα Σύστημα αναγνώρισης ζώων, αυτόματο σύστημα σίτισης ακριβείας για χοιρομητέρες κ.λπ.

4. Έξυπνη Υγεία

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία RFID για να συνειδητοποιήσετε την αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενών και ιατρικού προσωπικού, ιατρικών ιδρυμάτων και ιατρικού εξοπλισμού, να επιτύχετε σταδιακά την πληροφόρηση και να κάνετε τις ιατρικές υπηρεσίες να κινηθούν προς την πραγματική νοημοσύνη.σύστημα, σύστημα ιχνηλασιμότητας καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων κ.λπ.

5. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: απογραφή υλικών και διαχείριση αποθήκης

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID, πραγματοποιείται διαχείριση ετικετών παγίων στοιχείων.Με την προσθήκη ηλεκτρονικών ετικετών RFID και την εγκατάσταση εξοπλισμού αναγνώρισης RFID σε εισόδους και εξόδους, μπορεί να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και ενημέρωση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και να παρακολουθεί τη χρήση και τη ροή των στοιχείων.Η χρήση της τεχνολογίας RFID για την έξυπνη διαχείριση φορτίου αποθήκης μπορεί να λύσει αποτελεσματικά τη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη ροή των εμπορευμάτων στην αποθήκη, να παρακολουθεί τις πληροφορίες φορτίου, να κατανοεί την κατάσταση του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο, να αναγνωρίζει και να μετράει αυτόματα τα αγαθά και να προσδιορίζει τοποθεσία των εμπορευμάτων.Τυπικές εφαρμογές του Detective IoT στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν: σύστημα διαχείρισης αποθήκης RFID, σύστημα διαχείρισης παγίων στοιχείων RFID, έξυπνο σύστημα εποπτείας διαφανούς καθαρισμού, ευφυές σύστημα εποπτείας συλλογής και μεταφοράς σκουπιδιών, σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών φωτιστικών ετικετών, σύστημα διαχείρισης βιβλίων RFID , σύστημα διαχείρισης γραμμής περιπολίας RFID, σύστημα διαχείρισης αρχείων RFID κ.λπ.

6. Διαχείριση προσωπικού

Η χρήση της τεχνολογίας RFID μπορεί να εντοπίσει αποτελεσματικά το προσωπικό, να διεξάγει διαχείριση ασφάλειας, να απλοποιήσει τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου, να βελτιώσει την αποδοτικότητα της εργασίας και να προστατεύσει αποτελεσματικά την ασφάλεια.Το σύστημα θα αναγνωρίζει αυτόματα την ταυτότητα των ατόμων κατά την είσοδο και έξοδο και θα υπάρχει συναγερμός όταν εισβάλλουν παράνομα.Οι τυπικές εφαρμογές του Detective IoT στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού περιλαμβάνουν: σύστημα χρονομέτρησης μεσαίας και μεγάλης απόστασης, διαχείριση θέσης και τροχιάς προσωπικού, σύστημα αυτόματης αναγνώρισης προσωπικού μεγάλων αποστάσεων, σύστημα προειδοποίησης αποφυγής σύγκρουσης περονοφόρου κ.λπ.

7. Logistics και διανομή: αυτόματη διαλογή αλληλογραφίας και δεμάτων

Η τεχνολογία RFID έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στο σύστημα αυτόματης διαλογής ταχυδρομικών δεμάτων στον ταχυδρομικό τομέα.Το σύστημα έχει τα χαρακτηριστικά της μετάδοσης δεδομένων χωρίς επαφή και χωρίς οπτική επαφή, επομένως το κατευθυντικό πρόβλημα των δεμάτων μπορεί να αγνοηθεί κατά την παράδοση δεμάτων.Επιπλέον, όταν πολλοί στόχοι εισέρχονται ταυτόχρονα στην περιοχή αναγνώρισης, μπορούν να ταυτοποιηθούν ταυτόχρονα, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα ταξινόμησης και την ταχύτητα επεξεργασίας των εμπορευμάτων.Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να καταγράψει όλα τα χαρακτηριστικά δεδομένα της συσκευασίας, είναι πιο ευνοϊκό για τη βελτίωση της ακρίβειας της διαλογής δεμάτων.

8. Στρατιωτική διαχείριση

Το RFID είναι ένα αυτόματο σύστημα αναγνώρισης.Εντοπίζει αυτόματα στόχους και συλλέγει δεδομένα μέσω σημάτων ραδιοσυχνοτήτων χωρίς επαφή.Μπορεί να αναγνωρίσει κινούμενους στόχους υψηλής ταχύτητας και να αναγνωρίσει πολλούς στόχους ταυτόχρονα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.Είναι γρήγορο και βολικό στη λειτουργία και μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα σκληρά περιβάλλοντα.Ανεξάρτητα από την προμήθεια, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη χρήση και τη συντήρηση στρατιωτικού υλικού, οι διοικητές σε όλα τα επίπεδα μπορούν να κατανοήσουν τις πληροφορίες και την κατάστασή τους σε πραγματικό χρόνο.Το RFID μπορεί να συλλέγει και να ανταλλάσσει δεδομένα μεταξύ αναγνωστών και ηλεκτρονικών ετικετών με πολύ γρήγορη ταχύτητα, με δυνατότητα έξυπνης ανάγνωσης και εγγραφής και κρυπτογράφησης της επικοινωνίας, τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης στον κόσμο και εξαιρετικά ισχυρό απόρρητο πληροφοριών, που απαιτεί ακριβή και γρήγορη στρατιωτική διαχείριση., ασφαλές και ελεγχόμενο για να παρέχει μια πρακτική τεχνική προσέγγιση.

9. Διαχείριση λιανικής

Οι εφαρμογές RFID στον κλάδο λιανικής εστιάζουν κυρίως σε πέντε πτυχές: διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση εμπορευμάτων εντός καταστήματος, διαχείριση σχέσεων με πελάτες και διαχείριση ασφάλειας.Λόγω της μοναδικής μεθόδου αναγνώρισης και των τεχνικών χαρακτηριστικών της RFID, μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη σε λιανοπωλητές, προμηθευτές και πελάτες.Επιτρέπει στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας να παρακολουθεί τη δυναμική των αγαθών πιο εύκολα και αυτόματα με αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε τα στοιχεία να μπορούν να πραγματοποιηθούν πραγματικές διαχείριση αυτοματισμού.Επιπλέον, η RFID παρέχει επίσης στη βιομηχανία λιανικής προηγμένες και βολικές μεθόδους συλλογής δεδομένων, βολικές συναλλαγές πελατών, αποτελεσματικές μεθόδους λειτουργίας και γρήγορες και διορατικές μεθόδους λήψης αποφάσεων που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνολογία barcode.

10. Ανιχνευσιμότητα κατά της παραχάραξης

Το πρόβλημα της παραποίησης/απομίμησης είναι πονοκέφαλος σε όλο τον κόσμο.Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID στον τομέα της καταπολέμησης της παραχάραξης έχει τα δικά της τεχνικά πλεονεκτήματα.Έχει τα πλεονεκτήματα του χαμηλού κόστους και είναι δύσκολο να παραποιηθεί.Η ίδια η ηλεκτρονική ετικέτα διαθέτει μια μνήμη, η οποία μπορεί να αποθηκεύσει και να τροποποιήσει τα δεδομένα που σχετίζονται με το προϊόν, γεγονός που συμβάλλει στον προσδιορισμό της γνησιότητας.Η χρήση αυτής της τεχνολογίας δεν χρειάζεται να αλλάξει το τρέχον σύστημα διαχείρισης δεδομένων, ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης προϊόντος μπορεί να είναι απολύτως συμβατός με το υπάρχον σύστημα βάσης δεδομένων.


Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-27-2022