Dhjetë aplikime të RFID në jetë

Teknologjia e identifikimit të frekuencave radio RFID, e njohur edhe si identifikimi i frekuencave radio, është një teknologji komunikimi që mund të identifikojë objektiva specifike dhe të lexojë dhe shkruajë të dhëna të lidhura përmes sinjaleve radio pa pasur nevojë të vendosë kontakt mekanik ose optik midis sistemit të identifikimit dhe objektivit specifik.

Në epokën e Internetit të Gjithçkaje, teknologjia RFID nuk është larg nesh në realitet, dhe gjithashtu sjell sfida dhe mundësi të reja për industri të ndryshme.Teknologjia RFID mundëson që çdo artikull të ketë ID-në e vet të ID-së, e cila promovohet gjerësisht Përdoret në skenarët e identifikimit dhe gjurmimit të artikujve.Me zhvillimin e teknologjisë, në fakt, RFID ka depërtuar në të gjitha aspektet e jetës sonë.Në të gjitha sferat e jetës, RFID është bërë pjesë e jetës.Le të hedhim një vështrim në dhjetë aplikimet e zakonshme të RFID në jetë.

1. Transporti i zgjuar: Njohja automatike e automjeteve

Duke përdorur RFID për të identifikuar automjetin, është e mundur të dihet statusi i funksionimit të automjetit në çdo kohë dhe të realizohet menaxhimi automatik i gjurmimit të automjetit.Sistemi i menaxhimit automatik të numërimit të automjeteve, sistemi i paralajmërimit të rrugës së automjeteve pa pilot, sistemi i identifikimit automatik të numrit të rezervuarit prej hekuri të shkrirë, sistemi automatik i identifikimit të automjeteve në distanca të gjata, sistemi i kalimit me përparësi të automjeteve rrugore, etj.

2. Prodhimi inteligjent: automatizimi i prodhimit dhe kontrolli i procesit

Teknologjia RFID ka shumë aplikime në kontrollin e procesit të prodhimit për shkak të aftësisë së saj të fortë për t'i rezistuar mjediseve të ashpra dhe identifikimit pa kontakt.Nëpërmjet përdorimit të teknologjisë RFID në linjën e automatizuar të montimit të fabrikave të mëdha, realizohet gjurmimi i materialeve dhe kontrolli dhe monitorimi automatik i proceseve të prodhimit, përmirësohet efikasiteti i prodhimit, përmirësohen metodat e prodhimit dhe zvogëlohen kostot.Aplikacionet tipike të Detective IoT në fushën e prodhimit inteligjent përfshijnë: sistemin e raportimit të prodhimit RFID, sistemin e gjurmimit dhe gjurmimit të prodhimit RFID, sistemin e identifikimit të vendit të trajtimit pa pilot AGV, sistemin e identifikimit të rrugës së robotit të inspektimit, sistemin e gjurmueshmërisë së cilësisë së komponentëve të parafabrikuara prej betoni, etj.

3. Blegtoria e zgjuar: menaxhimi i identifikimit të kafshëve

Teknologjia RFID mund të përdoret për identifikimin, gjurmimin dhe menaxhimin e kafshëve, identifikimin e bagëtive, monitorimin e shëndetit të kafshëve dhe informacione të tjera të rëndësishme dhe për të ofruar një mjet teknik të besueshëm për menaxhimin modern të kullotave.Në fermat e mëdha, teknologjia RFID mund të përdoret për të krijuar skedarë ushqimi, skedarë vaksinimi, etj., për të arritur qëllimin e menaxhimit efikas dhe të automatizuar të bagëtive dhe për të ofruar garanci për sigurinë ushqimore.Aplikimet tipike të Detective IoT në fushën e identifikimit të kafshëve përfshijnë: sistemin automatik të numërimit për hyrjen dhe daljen e bagëtive dhe deleve, sistemin e menaxhimit të informacionit për identifikimin elektronik të qenve, sistemin e gjurmueshmërisë së mbarështimit të derrave, sistemin e identifikimit të subjekteve të sigurimit të blegtorisë, identifikimin dhe gjurmueshmërinë e kafshëve sistem, eksperiment Sistemi i identifikimit të kafshëve, sistem automatik i ushqimit me precizion për dosat, etj.

4. Kujdesi i zgjuar shëndetësor

Përdorni teknologjinë RFID për të realizuar ndërveprimin midis pacientëve dhe personelit mjekësor, institucioneve mjekësore dhe pajisjeve mjekësore, të arrini gradualisht informacionin dhe t'i bëni shërbimet mjekësore të lëvizin drejt inteligjencës reale.sistemi, sistemi i gjurmueshmërisë së pastrimit dhe dezinfektimit të endoskopit, etj.

5. Menaxhimi i aseteve: inventari i materialeve dhe menaxhimi i magazinës

Duke përdorur teknologjinë RFID, kryhet menaxhimi i etiketave të aktiveve fikse.Duke shtuar etiketa elektronike RFID dhe duke instaluar pajisje identifikimi RFID në hyrje dhe dalje, ai mund të realizojë vizualizimin gjithëpërfshirës të aseteve dhe përditësimin e informacionit në kohë reale, si dhe të monitorojë përdorimin dhe rrjedhën e aseteve.Përdorimi i teknologjisë RFID për menaxhimin inteligjent të ngarkesave të depove mund të zgjidhë në mënyrë efektive menaxhimin e informacionit në lidhje me rrjedhën e mallrave në magazinë, të monitorojë informacionin e ngarkesave, të kuptojë situatën e inventarit në kohë reale, të identifikojë dhe numërojë automatikisht mallrat dhe të përcaktojë vendndodhjen e mallit.Aplikacionet tipike të Detective IoT në fushën e menaxhimit të aseteve përfshijnë: sistemin e menaxhimit të depove RFID, sistemin e menaxhimit të aseteve fikse RFID, sistemin inteligjent të mbikëqyrjes transparente, sistemin inteligjent të mbikëqyrjes së grumbullimit dhe transportit të mbeturinave, sistemin elektronik të marrjes së ndriçimit të etiketave, sistemin e menaxhimit të librave RFID , sistemi i menaxhimit të linjës së patrullimit RFID, sistemi i menaxhimit të skedarëve RFID, etj.

6. Menaxhimi i personelit

Përdorimi i teknologjisë RFID mund të identifikojë efektivisht personelin, të kryejë menaxhimin e sigurisë, të thjeshtojë procedurat e hyrjes dhe daljes, të përmirësojë efikasitetin e punës dhe të mbrojë në mënyrë efektive sigurinë.Sistemi do të identifikojë automatikisht identitetin e njerëzve kur ata hyjnë dhe dalin dhe do të ketë një alarm kur hyjnë ilegalisht.Aplikimet tipike të Detective IoT në fushën e menaxhimit të personelit përfshijnë: sistemin e xhiros së kohës së vrapimit në distanca të mesme dhe të gjata, pozicionimin e personelit dhe menaxhimin e trajektores, sistemin e identifikimit automatik të personelit në distanca të gjata, sistemin e paralajmërimit për shmangien e përplasjeve të pirunit, etj.

7. Logjistika dhe shpërndarja: klasifikimi automatik i postës dhe parcelave

Teknologjia RFID është aplikuar me sukses në sistemin automatik të klasifikimit të parcelave postare në fushën postare.Sistemi ka karakteristikat e transmetimit të të dhënave pa kontakt dhe pa pamje, kështu që problemi i drejtimit të parcelave mund të injorohet në dorëzimin e parcelave.Përveç kësaj, kur disa objektiva hyjnë në zonën e identifikimit në të njëjtën kohë, ato mund të identifikohen në të njëjtën kohë, gjë që përmirëson shumë aftësinë e renditjes dhe shpejtësinë e përpunimit të mallrave.Meqenëse etiketa elektronike mund të regjistrojë të gjitha të dhënat karakteristike të paketës, është më e favorshme për të përmirësuar saktësinë e renditjes së parcelave.

8. Menaxhimi ushtarak

RFID është një sistem identifikimi automatik.Ai identifikon automatikisht objektivat dhe mbledh të dhëna përmes sinjaleve të radiofrekuencave pa kontakt.Mund të identifikojë objektiva lëvizës me shpejtësi të lartë dhe të identifikojë objektiva të shumtë në të njëjtën kohë pa ndërhyrje manuale.Është i shpejtë dhe i përshtatshëm për t'u përdorur dhe mund të përshtatet me mjedise të ndryshme të vështira.Pavarësisht nga prokurimi, transporti, magazinimi, përdorimi dhe mirëmbajtja e materialeve ushtarake, komandantët në të gjitha nivelet mund të kuptojnë informacionin dhe statusin e tyre në kohë reale.RFID mund të mbledhë dhe shkëmbejë të dhëna midis lexuesve dhe etiketave elektronike me një shpejtësi shumë të shpejtë, me aftësinë për të lexuar dhe shkruar në mënyrë inteligjente dhe enkriptuar komunikimin, fjalëkalimin unik në botë dhe konfidencialitet jashtëzakonisht të fortë të informacionit, i cili kërkon menaxhim të saktë dhe të shpejtë ushtarak., i sigurt dhe i kontrollueshëm për të ofruar një qasje teknike praktike.

9. Menaxhimi me pakicë

Aplikimet RFID në industrinë e shitjes me pakicë fokusohen kryesisht në pesë aspekte: menaxhimi i zinxhirit të furnizimit, menaxhimi i inventarit, menaxhimi i mallrave në dyqan, menaxhimi i marrëdhënieve me klientët dhe menaxhimi i sigurisë.Për shkak të metodës unike të identifikimit dhe karakteristikave teknike të RFID, ajo mund të sjellë përfitime të mëdha për shitësit, furnitorët dhe klientët.Ai i mundëson sistemit të zinxhirit të furnizimit të gjurmojë dinamikën e mallrave më lehtë dhe automatikisht në një mënyrë efikase, në mënyrë që artikujt të mund të realizohen menaxhimin e vërtetë të automatizimit.Përveç kësaj, RFID gjithashtu i ofron industrisë së shitjes me pakicë metoda të avancuara dhe të përshtatshme për mbledhjen e të dhënave, transaksione të përshtatshme me klientët, metoda efikase operimi dhe metoda vendimmarrjeje të shpejta dhe depërtuese që nuk mund të zëvendësohen me teknologjinë e barkodit.

10. Gjurmueshmëria kundër falsifikimit

Problemi i falsifikimit është një dhimbje koke në të gjithë botën.Aplikimi i teknologjisë RFID në fushën e anti-falsifikimit ka avantazhet e veta teknike.Ka avantazhet e kostos së ulët dhe të vështirë për t'u falsifikuar.Vetë etiketa elektronike ka një memorie, e cila mund të ruajë dhe modifikojë të dhënat në lidhje me produktin, e cila është e favorshme për identifikimin e autenticitetit.Përdorimi i kësaj teknologjie nuk ka nevojë të ndryshojë sistemin aktual të menaxhimit të të dhënave, numri unik i identifikimit të produktit mund të jetë plotësisht i pajtueshëm me sistemin ekzistues të bazës së të dhënave.


Koha e postimit: Qershor-27-2022