បច្ចេកវិទ្យា RFID បានធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវកម្រិតគ្រប់គ្រងនៃឧស្សាហកម្មបោកគក់

ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាកម្មវិធី RFID នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់បានក្លាយជារឿងធម្មតា ហើយអាចនាំមកនូវភាពប្រសើរឡើងក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យកម្រិតការគ្រប់គ្រងឌីជីថលរបស់ឧស្សាហកម្មទាំងមូលមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ឧស្សាហកម្មបោកគក់ ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ បានរកឃើញផងដែរថា ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា RFID អាចនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបោកគក់ការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើដោយដៃ។ដូច្នេះហើយ ជារឿយៗមិនមានភ័ស្តុតាងអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសារពើភ័ណ្ឌ ការត្រួតពិនិត្យភាពញឹកញាប់នៃការបោកគក់នៃ linen ចំនួននៃការព្យាបាលដីធ្ងន់ និងការបាត់បង់ linen នោះទេ។វាអាចត្រូវបានអនុវត្តតាមនិងនាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនដល់ការគ្រប់គ្រង linen ។

២ (២)

មុនពេលបោកគក់ក្រណាត់ រោងចក្របោកគក់ត្រូវដឹងពីការព្យាបាលចាត់ថ្នាក់ទៅតាមពណ៌ វាយនភាព ប្រភេទប្រើប្រាស់ និងប្រភេទកខ្វក់។ដំណើរការដោយដៃជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមនុស្សពី 2 ទៅ 8 នាក់ចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងដើម្បីតម្រៀបក្រណាត់ផ្សេងៗទៅជាកំណាត់ផ្សេងៗគ្នា ដែលចំណាយពេលច្រើនណាស់។

លើសពីនេះទៀតរបៀបគ្រប់គ្រងការបាត់បង់នៅក្នុងតំណភ្ជាប់ត្រួតពិនិត្យភ័ស្តុភារ, របៀបធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលចំនួននៃការប្រគល់មានទំហំធំឬតូច;របៀបតាមដានអត្រាការបំពុលខ្លាំង ការទាមទារ ការតាមដានរាងកាយបរទេស និងការរំលោភបំពានលើការតាមដាននៅក្នុងតំណភ្ជាប់តាមដាន linen;របៀបត្រួតពិនិត្យការងារបោកគក់ ស្ថានភាពផលិតកម្ម និងក្រណាត់នៅក្នុងតំណភ្ជាប់ការគ្រប់គ្រងឌីជីថល ការត្រួតពិនិត្យការបាត់បង់ស្មៅ និងយូរអង្វែង អត្រាការប្រើប្រាស់ចរន្តនៃក្រណាត់ទេសឯក ស្តុកសណ្ឋាគារ និងការគ្រប់គ្រងក្រណាត់ zombie ជាដើម គឺជាផ្នែកទាំងអស់ដែល RFID អាចដើរតួនាទីបាន។

វាអាចនិយាយបានថាបច្ចេកវិទ្យា RFID បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មីដល់ឧស្សាហកម្មបោកគក់។ស្លាកសម្រាប់ការបោកគក់ RFID អាចជួយកំណត់ពេលវេលាបោកគក់ តម្រូវការបោកគក់ ព័ត៌មានអតិថិជន និងភាពញឹកញាប់នៃការលាងសម្អាតរបស់របរដែលបានកត់ត្រា កាត់បន្ថយអត្រាកំហុសនៃពេលវេលាប្រតិបត្តិការដោយដៃតាមបែបប្រពៃណី និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង វាក៏មានការលំបាកមួយចំនួនផងដែរ រួមមាន វាយនភណ្ឌ ការដាក់ស្លាក និងពត់កោង សំណើម សីតុណ្ហភាព និងកត្តាជាច្រើនទៀតដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអានស្លាក។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីបំពេញបញ្ហាប្រឈមឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ក្រុមហ៊ុនផលិត RFID បានបង្កើតភាពបត់បែន RFIDស្លាកបោកអ៊ុតដែលមិនត្បាញ, RFIDស្លាកប៊ូតុងបោកគក់ស្លាកបោកគក់ស៊ីលីកុន និងស្លាកពហុសម្ភារៈផ្សេងទៀត ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់សមា្ភារៈ linen ផ្សេងៗគ្នា សីតុណ្ហភាពបោកគក់ និងវិធីបោកគក់។

វាអាចនិយាយបានថាបច្ចេកវិទ្យា RFID បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរថ្មីដល់ឧស្សាហកម្មបោកគក់។ការបោកគក់ RFID ស្លាកអាចជួយកំណត់ពេលវេលាបោកគក់ តម្រូវការបោកគក់ ព័ត៌មានអតិថិជន និងភាពញឹកញាប់នៃការបោកគក់នៃធាតុដែលបានកត់ត្រា កាត់បន្ថយអត្រាកំហុសនៃពេលវេលាប្រតិបត្តិការដោយដៃបែបប្រពៃណី និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង វាក៏មានការលំបាកមួយចំនួនផងដែរ រួមមាន វាយនភណ្ឌ ការដាក់ស្លាក និងពត់កោង សំណើម សីតុណ្ហភាព និងកត្តាជាច្រើនទៀតដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអានស្លាក។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ក្រុមហ៊ុនផលិត RFID បានបង្កើតស្លាកបោកគក់ដែលមិនត្បាញដែលអាចបត់បែនបាន ស្លាកបោកគក់ប៊ូតុង ស្លាកបោកគក់ស៊ីលីកូន និងស្លាកពហុសម្ភារៈផ្សេងទៀត ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់សមា្ភារៈក្រណាត់ទេសឯក សីតុណ្ហភាពបោកគក់ និងវិធីបោកគក់ផ្សេងៗ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១