ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា RFID នៅក្នុងស្បែកជើង និងមួក

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់នៃ RFID បច្ចេកវិទ្យារបស់វាត្រូវបានអនុវត្តបន្តិចម្តងៗលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិត និងផលិតកម្ម ដែលនាំមកជូនយើងនូវភាពងាយស្រួលផ្សេងៗ។ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ RFID ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយការអនុវត្តរបស់វាក្នុងវិស័យផ្សេងៗកាន់តែមានភាពចាស់ទុំ ហើយការរំពឹងទុកគឺមិនអាចគណនាបាន។

កម្មវិធីទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្បែកជើង និងសម្លៀកបំពាក់

មានម៉ាកបច្ចេកវិទ្យា RFID កាន់តែច្រើនឡើងៗ ដូចជា walmart / Decathlon / Nike / Hailan House និងម៉ាកល្បីៗផ្សេងទៀត ដែលបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា RFID មុននេះ ហើយបានជួយពួកគេដោយជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឈឺចាប់មួយចំនួននៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្បែកជើង និងសំលៀកបំពាក់៖

ភាពអាចអនុវត្តបានរបស់ហាង៖ មានច្រើនពណ៌ ទំហំ និងរចនាប័ទ្មនៃផលិតផលសំលៀកបំពាក់។ការប្រើប្រាស់ស្លាក RFID អាចដោះស្រាយបញ្ហាពណ៌ ទំនិញ និងលេខកូដនៅក្នុងហាងបានយ៉ាងល្អ។ទន្ទឹមនឹងនោះ តាមរយៈការវិភាគទិន្នន័យ វាអាចផ្តល់មតិយោបល់ពីស្ថានការណ៍ទៅភាគីផលិតកម្មបានទាន់ពេលវេលា ដើម្បីចៀសវាងការខាតបង់នៃការចំណាយដែលបណ្តាលមកពីការផលិតលើស។

Backstage អាចបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារបានប្រសើរជាងមុន និងបង្កើនការលក់ក្នុងហាងដោយការវិភាគពេលវេលា និងភាពញឹកញាប់នៃផលិតផលដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ឬសាកល្បង។

ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យា RFID មានមុខងារនៃការអានជាបាច់ និងការអានពីចម្ងាយ វាអាចដឹងពីមុខងារនៃសារពើភ័ណ្ឌ និងការទូទាត់ចេញនៅក្នុងហាងយ៉ាងឆាប់រហ័ស កាត់បន្ថយការរង់ចាំរបស់អតិថិជនក្នុងដំណើរការពិនិត្យចេញ និងនាំឱ្យអតិថិជនទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-០៤-២០២២