ഷൂസുകളിലും തൊപ്പികളിലും RFID സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗം

RFID-യുടെ തുടർച്ചയായ വികസനത്തോടെ, അതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ ക്രമേണ ജീവിതത്തിന്റെയും ഉൽപാദനത്തിന്റെയും എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രയോഗിച്ചു, ഇത് നമുക്ക് വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.പ്രത്യേകിച്ചും സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, RFID ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്, വിവിധ മേഖലകളിൽ അതിന്റെ പ്രയോഗം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രതീക്ഷകൾ അളക്കാനാവാത്തതാണ്.

പാദരക്ഷ, വസ്ത്ര വ്യവസായത്തിലെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ

വാൾമാർട്ട് / ഡെക്കാത്‌ലോൺ / നൈക്ക് / ഹൈലൻ ഹൗസ് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആർഎഫ്‌ഐഡി ടെക്‌നോളജി ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ട്, അവ മുമ്പ് ആർഎഫ്‌ഐഡി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഷൂ, വസ്ത്ര വ്യവസായത്തിലെ ചില വേദന പോയിന്റുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അവരെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു:

സ്റ്റോറിന്റെ പ്രയോഗക്ഷമത: വസ്ത്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിരവധി നിറങ്ങളും വലുപ്പങ്ങളും ശൈലികളും ഉണ്ട്.RFID ടാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റോറുകളിലെ നിറം, സാധനങ്ങൾ, കോഡ് എന്നിവയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നന്നായി പരിഹരിക്കാനാകും.അതേസമയം, ഡാറ്റാ വിശകലനത്തിലൂടെ, അമിത ഉൽപ്പാദനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളുടെ ബാക്ക്‌ലോഗ് ഒഴിവാക്കാൻ സമയബന്ധിതമായി ഉൽ‌പാദന വശത്തേക്ക് സാഹചര്യം നന്നായി ഫീഡ്‌ബാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ബാക്ക്സ്റ്റേജിന് മികച്ച രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുക്കുകയോ പരീക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയവും ആവൃത്തിയും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോർ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

RFID സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ബാച്ച് റീഡിംഗ്, ദീർഘദൂര വായന എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, സ്റ്റോറുകളിലെ ഇൻവെന്ററിയുടെയും ചെക്ക്ഔട്ടിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും ചെക്ക്ഔട്ട് പ്രക്രിയയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാത്തിരിപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നല്ല അനുഭവം നൽകാനും കഴിയും.


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-04-2022